Artificiell intelligens räddade livet på kvinna

Watson, IBM’s AI superdator lyckades på tio minuter identifiera en kvinnas mycket ovanliga form av leukemi i Japan. Watson jämförde kvinnans cellförändringar med information från 20 miljoner cancerforskningsstudier och lyckades på så sätt ställa den korrekta diagnosen.

Kvinnan har nu fått rätt typ av behandling men utan rätt behandling skulle kvinnan dö till följd av blodförgiftning eller andra komplikationer på grund av hennes försämrade immunsystem.