Snabb klottersanering minskar återkommande klotter

Att snabbt sanera bort klotter är något Grön Fasadtvätt i Göteborg AB prioriterar högt. Detta har visat sig vara bra då klottret minskat avsevärt på annars frekvent återkommande platser. Självklart kan det tyckas att det blir mindre lönsamhet i själva saneringen men Grön Fasadtvätt har kunnat se förvaltare och fastighetsägare flytta över resurser till övrigt underhåll så som tvätt av mark, lekplatser och andra detaljer på innegårdar.

Boenden blir glada och positiva, fastighetsskötare kommer fram och påpekar skillnaden som dom själva sett i takt med något som började helt enkelt med en snabbare klottersanering.

snabbklottersanering2015_2

Även fastighetsägare som sitter fast i helt onödiga klottersaneringsavtal har gång på gång anlitat Grön Fasadtvätt för en snabbare klottersanering, speciellt vintertid.